De Licentie Zwem-ABC: kwaliteit staat voorop

Zwemschool Van Rheenen Sport gaat voor de hoogste kwaliteit bij het diplomazwemmen. Als zwemaanbieder willen we ouders en kinderen duidelijkheid bieden over onze capaciteiten. Daarom hechten wij er grote waarde aan dat we in het bezit zijn van de Licentie Zwem-ABC.

Dit houdt in dat we zwemles geven volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard binnen de zwembranche en voldoen aan richtlijnen. De Licentie Zwem-ABC wordt uitgegeven door de NRZ (Nationale Raad Zwemveiligheid), het kennisinstituut voor de zwembadbranche. Die heeft als doel om de kwaliteit van het diplomazwemmen te bewaken.

Doordat Zwemschool Van Rheenen Sport in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC kunnen kinderen bij ons het officiële Zwem-ABC halen. Vanaf 2018 is het alleen nog mogelijk dit diploma te behalen bij zwemaanbieders met deze licentie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Wat houdt de Licentie Zwem-ABC in?

De Licentie Zwem-ABC, die vanaf 1 september 2014 door middel van beoordelingen is te verkrijgen, geeft aan dat Zwemschool Van Rheenen Sport voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, we zijn gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en we werken volgens de Gedragscode Zwembranche.

Daarnaast zijn onze docenten voldoende opgeleid en zit er structuur in de lessen. Tot slot kunnen de ouders de vorderingen van hun kinderen tijdens de zwemles volgen, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

De Licentie Zwem-ABC: eenheid in kwaliteit

De Licentie Zwem-ABC is in het leven geroepen om de kwaliteit van de zwemlessen door heel Nederland nog beter te bewaken. In het verleden bestond er geen landelijke norm en hanteerde elke provincie zijn eigen manier van afzwemmen voor het diploma.

De eerste stap was de komst van de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s. Hiermee werd het voor elk kind noodzakelijk om bij het afzwemmen over dezelfde vaardigheden te

beschikken. Met de Licentie Zwem-ABC gaat de zwembranche een volgende fase in: er komt meer eenheid in de kwaliteit van de zwemaanbieders.